Dyslexie

Op onze school wordt gewerkt met het dyslexieprotocol. Het doel van dit protocol is  leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven.
U heeft wellicht gehoord van kinderen met ernstige dyslexie en met minder ernstige dyslexie. In beide gevallen krijgen de kinderen een dyslexieverklaring.
 Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek en 12 tot 16 maanden intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. De school  moet signaleren, hulp bieden en een goed dossier aanleggen. Ouders gaan vervolgens  met  dit dossier naar het gebiedsteam van de gemeente. Blijkt de leerling ernstig dyslectisch te zijn dan vinden, naast de eventuele behandelingen,  op school aanpassingen plaats. Deze aanpassingen komen in een dyslexiepaspoort te staan.
Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld voor een onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. De basisschool stelt een leerlingendossier samen om het vermoeden van (ernstige)dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Hierbij volgen wij de landelijke richtlijnen.
Voor kinderen met minder ernstige dyslexie kan het onderzoek via school of buiten school plaatsvinden. Ook hier zorgt de school voor het dossier alleen vergoedt de gemeente geen behandelingen. Op school wordt het dyslexiepaspoort ingevuld en vinden er aanpassingen plaats.
U bent altijd welkom om ons dyslexieprotocol op school  te bekijken.
 
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap