Activiteitencommisse


De Activiteitencommissie (hierna: AC) heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen van onze school. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders de jaarkalender met daarop alle voorgenomen activiteiten in het komende schooljaar.
 
De AC bestaat uit ouders en wordt actief ondersteund door twee leraren. De AC wil graag een schakel zijn tussen ouders en school. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Bij de uitvoering van activiteiten is hulp van andere ouders onontbeerlijk. Wie wil helpen, kan zich aanmelden via activiteitencommissie@mijnonsn.nl.
 
Taken Activiteitencommissie
De taken van de AC vallen uiteen in twee hoofdtaken, die hieronder worden beschreven:
 
1. Het mede-organiseren van activiteiten
Een bijdrage leveren aan een leuke schooltijd voor de kinderen door het mede-organiseren van activiteiten zoals:
 
- Sinterklaasfeest - Veluwe Wandeltocht
- Kerstfeest - Musical 
- Paasfeest - Coördinatie hoofdluiscontrole
- Sportdag - Coördinatie brigadieren
 
Naast deze activiteiten worden elk jaar acties bedacht en uitgevoerd om extra financiële middelen te genereren voor aanschaf van zaken, waarvoor geen vergoeding door de overheid gegeven wordt.
 
2. Financieel beheer van de ouderbijdrage, overige inkomsten en uitgaven
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om de activiteiten te bekostigen, die speciaal voor de kinderen worden georganiseerd. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest, etcetera.
 
Daarnaast vormen de inkomsten van oud papier en karton een groot en zeer belangrijk deel van het budget van de AC. Oud papier en karton kan elke maandag in de grote groene containers voor onze school worden ingeleverd. Onder andere de bussen voor de schoolreisjes worden van de opbrengst betaald.
 
De AC legt verantwoording af door een jaarlijkse financiële controle, uitgevoerd door/namens de school.
 
Bezetting Activiteitencommissie
Anke van Boeijen (vertegenwoordiger school) Jaco van de Pol (penningmeester)
Boukje Mannens Marja van Roekel (vertegenwoordiger school)
Colette Doppenberg   Nelleke Niebeek
Evelien Penning (secretaris)      Petra Bouw
Frouke Stegeman (contactouder luizen & brigadieren) Richard Ninaber van Eyben (voorzitter)
Froukje Bije     Suzanne te Wierik 
Gerdien Hopster   Wendi Ruitenbeek

Commissielid worden?
De AC is altijd op zoek naar nieuwe leden, die een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden. Meld je aan, draai een keer mee en laat je overtuigen van dit mooie stukje ouderbetrokkenheid!
 
Contact
Per mail via activiteitencommissie@mijnonsn.nl of telefonisch via 06-83524796 (Richard) 
Richard Ninaber van Eyben, voorzitter
 
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap