Wie zijn wij?

De Oranje-Nassauschool is een middelgrote protestants-christelijke basisschool in het centrum van Nijkerk met momenteel zo’n 350 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Het leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 350. De achtergronden van de leerlingen die onze school bezoeken lopen ver uiteen. Voor ons is dit de uitdaging om onderwijs op maat te geven; ieder kind is immers uniek en verdient goed onderwijs. De school heeft het duidelijke schoolconcept van een lerende school en is herkenbaar aan een pedagogisch werkklimaat met heldere regels. 

Het karakteristieke gebouw van onze school dateert uit 1953. Tot 1996 heette de school de Julianaschool maar na de fusie met de Oranje-Nassauschool, die oorspronkelijk aan de Callenbachstraat stond, is de naam veranderd in Oranje-Nassauschool. Achter de school staan twee aanbouwen uit 1997 en 2008. In 2012 is een uitbreiding met vier lokalen tot stand gekomen. Naast de extra leslokalen is nu de peuterspeelzaal en de BSO in het schoolgebouw ondergebracht. Informatie over de BSO vindt u in de schoolgids.
 

Algemeen

De school is telefonisch bereikbaar onder het nummer (033) 2451708. 
Het algemene e-mailadres is: info@onsn.nl
 

Schoolleiding

De dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de school ligt bij de directeur Ben Hiemstra. Hij wordt hierbij ondersteund door twee bouwcoördinatoren:
Marja van Roekel voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4);
Margreet van Renselaar voor de middenbouw (groepen 5 t/m 8);
 
Het managementteam bestaat uit de directeur, twee bouwcoördinatoren en interne begeleiders.  Samen vormen zij de schoolleiding. Regelmatig vindt overleg plaats en samen dragen zij zorg voor een goede schoolorganisatie. De bouwcoördinatoren zijn voor u het eerste aanspreekpunt nadat u bij de groepsleerkracht bent geweest.

Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap